My-Poi! Maciej Tokarz
produkcja programów komputerowych
ul. Rowerowa 1 lok. 9
51-138 Wrocław
tel. 519 585 106
maciej.tokarz@my-poi.pl

Loco - publikuj punkty POI i zdjęcia interesujących miejsc:
Optio - zarządzanie strukturą organizacyjną i czasem pracy:
Pasco - wyszukiwanie stron publikacji (pdf) zawierających interesującą nas frazę:
"Kanciasty Nowicjusz" czyli moje boje z Angularem: Konwerter json2ts: Angular - tabela z nieruchomym nagłówkiem i selekcją wiersza Angular - detekcja długiego naciśnięcia przycisku Zrealizowane projekty: